nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

VÄLKOMMEN till SMART!

SMART arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella tidsbestämda kontrakt med ungdomar – med stöd av deras föräldrar. Konceptet bygger på frivillighet och medvetna bortval av oönskat beteende. Vi fokuserar på tobak och på tidiga alkoholdebuter.

UGANDA. Bildspelet visar Lisa Lundahl och Sara Dinwiddie under en förstudie till att införa kontraktsmetoden i Uganda tillsammans med entusiastiska Uganda Youth Development Link (UYDEL). När vi nu skulle söka pengar från Forum Syd för en riktig satsning i Kampala, drar SIDA in den möjligheten. Projektet skulle kosta 111 000 kronor. Ugandas barn behöver den insatsen!

”Science fiction bakom medicinsk marijuana”

2016-03-29 av  

Text och foto: Pierre Andersson Bertha Madras är en av världens främsta experter på cannabis. Hon är minst sagt kritisk till så kallad ”medicinsk marijuana” som nu införts i en majoritet av staterna i USA. Många av dem efter folkomröstningar. I helgen talade hon bland annat om detta på WFAD i Wien. – Till att […]

Nio av tio tonåringar nekas alkohol i hemmet

2016-01-25 av  

Enligt en ny undersökning, som genomförts av Norstat på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, visar att nio av tio föräldrar i Västra Götaland inte låter sina tonåringar smaka på alkohol när de firar in det nya året tillsammans. Även Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings årliga undersökning pekar på att tonåringar allt mer sällan bjuds på alkohol hemma. […]

SMART

1111 artister på SMART:s artistlista

Marta, världens bästa fotbollsspelare flera år, är en av alla artister, som har undertecknat artistlistan "För ungdomen - Mot drogerna". Här syns Marta Vieira da Silva tillsammans med Ywonne Wiklund, tidigare ordförande för SMART och ansvarig för Tobaksfri Duo.

Läs mer...

SMART

Om SMART:s syfte och metod

Riksförbundet SMART är ett nätverk för alla som arbetar drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar. Målet är att förhindra och/eller uppskjuta olika slags drogdebuter. Bilden är från Pinsk i Vitryssland.

Läs mer om metoden

SMART

F d folkhälsominister Maria Larsson

Ur regeringsbeslut av den 22 maj 2008: "FHI:s förslag till strategi bör behandla hur metoder som tillämpas i delar av landet bör utvecklas och få nationell spridning. Ett exempel på en sådan metod är den s.k. kontraktsmodellen."

Larssons tal på SMART-konferensen 2008